Α-ΦΘΟΝΙΑ Ένα στερητικό Άλφα στο Φθόνο! Δηλαδή Χωρίς Φθόνο... ή καλύτερα Ελεύθερος από Φθόνο!
Είμαι/Έχω * Αγάπη * Τύχη * Υγεία * Δημιουργικότητα * Αρμονία