Σε αυτή την κατηγορία έχουμε συγκεντρώσει κρυστάλλους που λειτουργούν προστατεύοντας την αύρα μας και ολόκληρη την ύπαρξη μας, τόσο από τις αρνητικές σκεπτομορφές της περιρρέουσας ατμόσφαιρας όσο κι από τις δικές αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα του μη εαυτού, αλλά και από το "νέφος" που προκαλούν όλες οι συσκευές γύρω μας που εκπέμπουν ακτινοβολία!