Στην Κατηγορία Κρύσταλλοι Διαλογισμού... θα βρείτε κρυστάλλους και ορυκτά που προάγουν αυτή την Πνευματική διαδικασία...
Χαλαρώνοντας τον τεντωμένο Νου!!! Μια υπερβατική σύνδεση με το μέσα μας ...αλλά και άνωθεν!!!
Ο Διαλογισμός είναι το όχημα μας για να βιώσουμε ολοκληρωτικά μέσα από όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας μας...
ολοένα και περισσότερες στιγμές συνειδητότητας... οι κρύσταλλοι είναι "φίλοι... συνοδοιπόροι"
που με την ενέργεια τους επιδρούν καταλυτικά ...σε αυτό το ταξίδι της αφύπνισης και του Αποπροσδιορισμού!
Στο Azima New Age Place κάθε Σάββατο απόγευμα ομαδικά Διαλογιστικά Παιχνίδια πληροφορίες Εδώ...