Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του ΕΚΠΑ (ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων). Η υπεύθυνη απάντησή σας θα συμβάλλει στη χαρτογράφηση της εξάπλωσης του ιού COVID-19

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο 
https://arcg.is/1bKfCe  και να απαντήσετε υπεύθυνα!

Ξαναμπείτε αν αλλάξει η κατάστασή σας (η ανωνυμία σας είναι εξασφαλισμένη).