Προετοιμασία για Καλλιτεχνικά Σχολεία, Γυμνάσια με κατεύθυνση Θέατρο, Κινηματογράφο