Άρθρα

azima.gr

Χωρική αποτύπωση εξάπλωσης COVID-19 στην Ελλάδα, βοήθησε στην έρευνα και εσύ!

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του ΕΚΠΑ (ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων). Η υπεύθυνη…