Άρθρα

Κρύσταλλοι του Azimaazima.gr

Λίγα λόγια για τους κρυστάλλους

Οι κρύσταλλοι και η χρήση τους είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων! Σε όλους τους ανεπτυγμένους πολιτισμούς, είχαν εξέχουσα θέση τόσο…
azima.gr

"Η τέχνη της ζωής"!

Η τέχνη στη ζωή εφάμιλλη όσο και η ζωή στον πλανήτη! Η τέχνη ως μέσω επικοινωνίας, η τέχνη ως μέσω έκφρασης! Η αναγκαιότητα της ανθρώπινης…