Στο Azima Cultural Art Space Πολλοί “μαθητές” παιδιά, έφηβοι & “νέοι”… βρίσκουν ότι το θέατρο τους βοηθά να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητη για να μιλάνε καθαρά, ξεκάθαρα & “στοχαστικά” όπως μου αρέσει να λέω!!!

Τα πάντα, από το σεβασμό μέχρι την ευελιξία μπορούν να μάθουν τα παιδιά & οι νέοι… όλοι μας, μέσω της δημιουργικής μάθησης στις τέχνες.

Υποκριτική, θέατρο, κινηματογράφος… ένα σπουδαίο δώρο για τους νέους!

Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας
Δημιουργικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Περισσότερο από “απλώς να το κάνεις”
Κίνητρο & δέσμευση
Προθυμία για συνεργασία
Η ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα
Δεξιότητες προϋπολογισμού χρόνου
Ανάπτυξη Πρωτοβουλίας
Αμεσότητα & σεβασμός στις προθεσμίες
Αποδοχή κανόνων
Η ικανότητα να μαθαίνεις γρήγορα ΚΑΙ σωστά
Σεβασμός στους συναδέλφους
Σεβασμός στην “εξουσία” την ατομική & των άλλων
Προσαρμοστικότητα & ευελιξία
Η ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε όλα τα επίπεδα
Μια υγιής αυτοεικόνα
Αποδοχή της απογοήτευσης & η ικανότητα ανάκαμψης
Αυτοπειθαρχία
Μια προσέγγιση με στόχο την δημιουργική εργασία
Συγκέντρωση
Αφιέρωση
Προθυμία για ανάληψη ευθύνης
Ηγετικές ικανότητες
Αυτοπεποίθηση
Συναισθηματική αντίληψη | Ενσυναίσθηση
Απόλαυση – Αυτό είναι διασκεδαστικό!

Αζίμα Λιάνα Χαβρέ

Azima Cultural Art Space & Azima Art Productions
Ένας χώρος Ελεύθερης Καλλιτεχνικής Έκφρασης
Διοργάνωση Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων | Εκδηλώσεων
Μουσικές Θεατρικές Κινηματογραφικές | Παραγωγές
Μαθήματα Υποκριτικής | Αυτοσχεδιασμού | Θεάτρου
Μαθήματα Κιναισθησίας
Προετοιμασία για Καλλιτεχνικά Σχολεία | Θέατρο Κινηματογράφος | Εικαστικά
Προετοιμασία για Μουσικά Σχολεία
Υπηρεσίες Εκφωνήσεων | Voiceover
Σεμινάρια Φωτογραφίας & Κινηματογράφου | Φωτογραφίσεις

Διεύθυνση | Θράκης 34 & Νυμφαίου 8
Νέα Σμύρνη | T.K. 17121
Αθήνα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας | Λιάνα Αζίμα Χαβρέ
Email: azimaspace@gmail.com
tel: 6932614296